დიანა ბაბლიაშვილი

დიანა ბაბლიაშვილი

ავტორი

დიანა ბაბლიაშვილი იყო საერთაშორისო ორგანიზაცია oikos-ის ადგილობრივი წარმომადგენლობის, oikos Tbilisi-ს, სტუდენტური პრეზიდენტი. დაინტერესებულია ფინანსური ბაზრებით და აქტიურად არის ჩართული მდგრადი განვითარების სფეროში.
იხილეთ ჩვენს პლატფორმაზე განთავსებული მისი სტატიები „ნარჩენმენეჯერი“ ქვეყნების წარმატებული ათეული Posted: 14 ივლისი, 2020 მიუხედავად იმისა, რომ აშშ მრავალი მაჩვენებლით ლიდერობს, ის საკმაოდ ჩამორჩება სხვა ქვეყნებს ნარჩენების გადამუშავების მაჩვენებლით, რომელიც ნარჩენების 34%-ს შეადგენს. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, აშშ ნარჩენების უზარმაზარი რაოდენობის მხოლოდ 1/3-ს გადაამუშავებს, რითაც… 0 comments ცხოვრების ხარისხი და მშპ Posted: 14 ივნისი, 2020 ეკონომისტთა აზრით ცხოვრების ხარისხს მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ზრდა განსაზღვრავს. რეალურად ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად მშპ-ს მეტი ზრდა შეიძლება აღარც იყოს საჭირო და პირიქით, თუ ნაკლებს ვიმუშავებთ, ვაწარმოებთ და ვიყიდით, მეტს… 0 comments #MyMoneyMyPlanet: სად მიდის ჩემი ფული, როცა მძინავს? Posted: 3 მაისი, 2020 #MyMoneyMyPlanet (ჩემი ფული ჩემი პლანეტა) კამპანიაა, რომლის მიზანია არამდგრადი ბანკების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. მდგრადი დაფინანსება კლიმატურ ცვლილებებთან გასამკლავებლად ერთ-ერთი მთავარი „ბრძოლის ველია“.  შენ ბანკს შეუძლია წვლილი შეიტანოს მდგრად განვითარებაში. საჭიროა… 0 comments მდგრადი ინვესტირება – მომავლის სტრატეგია Posted: 28 აპრილი, 2020 ტრადიციულად, ინვესტორები საკუთარ ქმედებას მხოლოდ ფინანსური საზომებით ზომავდნენ. მაგრამ გარემოსდაცვით და სოციალურ საკითხებზე ორიენტირებული ინვესტირება ერთგვარი მეინსტრიმი გახდა ბოლო ათწლეულში. გლობალური მდგრადი ინვესტირების ალიანსის (GSIA)[1] მიხედვით 2016 წელს აქტივების 26%-ს … 0 comments იხილეთ მეტიიხილეთ ნაკლები