ევროპის

ევროპის ფინანსური ანგარიშგების მრჩეველთა ჯგუფმა (EFRAG) ევროპის მდგრადი ანგარიშგების სტანდარტების (ESRS) მონახაზები გამოსცა

ევროპის ფინანსური ანგარიშგების მრჩეველთა ჯგუფმა (EFRAG) საჯარო კონსულტაციები გამოაცხადა ევროპის მდგრადი ანგარიშგების სტანდარტების (ESRS) მონახაზებთან დაკავშირებით. ESRS-ი მოიცავს მოიცავს მდგრადობის საკითხების სრულ სპექტრს, ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა: გარემოსდაცვითი, სოციალური, მმართველობითი და…

placeholder

მდგრადობის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო (ISSB) გამოქვეყნებულ მონახაზებთან დაკავშირებით ვებინარებს მართავს

მდგრადობის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო (ISSB) ყველა დაინტერესებული მხარისთვის 28 აპრილს ვებინარებს გამართავს, რათა ერთად განიხილონ გამოქვეყნებული მონახაზები. საკონსულტაციო პერიოდი 2022 წლის 29 ივლისს დასრულება იმ მიზნით, რომ საბოლოო სტანდარტები წლის…

ISSB

ISSB-მ 29 ივლისამდე საჯარო კონსულტაციისთვის სტანდარტების ორი პროექტი გამოსცა

მდგრადობის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ (ISSB), რომელიც კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა 26-ე კონფერენციაზე (COP26) შეიქმნა, კაპიტალის ბაზრებისათვის მდგრადობის სტანდარტების გასაჯაროების გლობალური საფუძვლის განვითარების მიზნით გამოაცხადა კონსულტაციები მის მიერ შემოთავაზებულ ორ…

IFRS

IFRS ფონდი GRI-სთან შეთანხმებას ხელს აწერს

24 მარტს, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდი ფონდმა (IFRS)და გლობალურმა ანგარიშგების ინიციატივამ (GRI) განაცხადეს კოლაბორაციული შეთანხმების შესახებ, რომლის ფარგლებშიც მათი სტანდარტების დამნერგავი კომიტეტები: საერთაშორისო მდგრადობის სტანდარტების კომიტეტი (ISSB) და გლობალური…

მდგრდადი ფინანსები

მდგრადი ფინანსები – ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის აუცილებელი წინაპირობა

რა არის მდგრადი ფინანსები? ევროკავშირის განმარტებით, მდგრადი ფინანსები კლასიფიცირდება, როგორც ფინანსები, რომელიც მხარს უჭერს ეკონომიკურ ზრდას და ამავდროულად ამცირებს ზეწოლას გარემოზე, ითვალისწინებს სოციალურ და მმართველობით ასპექტებს. სწორედ ამ სამ ასპექტს…

ნახშირბადის დიოქსიდის ახალი რეკორდი

შესაძლებელია თუ არა ნულოვანი ემისიების დროს ეკონომიკური ზრდა? დიახ, თუმცა კონკრეტული პირობების შექმნის შემთხვევაში

მდგრადი ზრდისა და მოხმარების მათემატიკური მოდელი მსოფლიო მოსახლეობა ერთხმად თანხმდება დაბინძურების შემცირებისა და ნულოვანი ემისიების მიღწევის მნიშვნელობაზე, რომელიც წარმოადგენს პარიზის შეთანხმებასა და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებში ასახულ ამბიციას.  მიუხედავად გამოკვეთილი…

მდგრადი განვითარების ისტორია

მდგრადი განვითარების ისტორია

მდგრადი განვითარება დღესდღეობით გახდა ფუნდამენტური სტრატეგია მსოფლიოს ეკონომიკური და სოციალური ტრანსფორმაციის პროცესის წარმართვისთვის და მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს თითქმის ყველა დარგში. მდგრადი განვითარების აქტუალურობა  21-ე საუკუნეში და  მისი მიღწევები უკავშირდება საკმაოდ…

placeholder

ეკონომიკური გლობალიზაცია და მდგრადი განვითარება

საერთაშორისო ბიზნესი  სხვადასხვა ქვეყნის  სტრუქტურულ ერთეულებს შორის  ურთიერთშეთანხმებისა და ურთიერთსარგებლიანობის საფუძველზე  დაკავშირებულია საქონლის, მომსახურების, ინტელექტუალური საკუთრების, კაპიტალის, ტექნოლოგიების, ფინანსური რესურსების ტრანსსასაზღვრო  გაცვლასთან, რომელიც მომხმარებლის  მოთხოვნის დაკმაყოფილებითა  და მაქსიმალური მოგების მიზნით…