მარიამ ჩხეიძე

მარიამ ჩხეიძე


მარიამ ჩხეიძე — მდგრადი ურბანული განვითარების სპეციალისტი და პლატფორმა sustainability.ge-ის გუნდის წევრი.
2019 წელს დაამთავრა ეკონომიკისა და პოლიტიკის საბაკალავრო პროგრამა ბარდის კოლეჯში ბერლინში, 2020 წელს მიიღო მაგისტრის ხარისხი ურბანულ განვითარებასა და მენეჯმენტში ერაზმუსის უნივერსიტეტიდან როტერდამში.
2020 წელს გაიარა სტაჟირება კავკასიის რეგიონულ გარემოსდაცვით ცენტრში. ამჟამად გადის სტაჟირებას UN-Habitat-ის ქალაქებისა და კლიმატის ცვლილების გუნდში.
დაინტერესებულია ურბანული პოლიტიკის, კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი დაფინანსების საკითხებით, ისევე როგორც მათი თანაკვეთით.