გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

მდგრადი განვითარების ლექსიკონის მენეჯერი

გვანცა ლომიძე — პლატფორმის მდგრადი განვითარების ლექსიკონის მენეჯერი და სტატიების ავტორი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ბაკალავრი.


იხილეთ ჩვენს პლატფორმაზე განთავსებული მისი სტატიები