20/30/10 სტანდარტი

« Back to Glossary Index

20/30/10 standard

20 მგ/ლ ბიოქიმიური ჟანგბადის მოთხოვნა (BOD), 30 მფ/ლ შეტივტივებული მყარი ნაწილების კონცენტრაცია, 10 ერთეული E. ხარისხის სტანდარტი ე.წ. „Ნაცრისფერი წყლისათვის“, რომელიც გამოიყენება საპირფარეშოებში, სამრეცხაო და სარწყავ სისტემებში.

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.