ხანძარი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Conflagration

ხანძარი წარმოადგენს არაკონტროლირებადი წვის პროცესს, რომელიც იწვევს მატერიალურ ზარალს, ზიანს აყენებს ადამიანების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, საფრთხეს უქმნის საზოგადოებრივ და სახელმწიფო ინტერესებს. ადგილმდებარეობის მიხედვით ხანძრები არსებობს: გარე (ტყის, ველის, სატრანსპორტო საშუალებებზე გაჩენილი ხანძრები) და შიგა ხანძრები (შენობა-ნაგებობებში, მაღაროებში, ტექნოგენური ხანძრები: მილსადენებზე, რეზერვურებში, ელექსტროსადგურებზე და ა.შ.). ხანძრის წარმოქმნის მიზეზი შესაძლებელია იყოს ბუნებრივი ან ანთროპოგენური ფაქტორი. 

წყარო: https://www.ge.undp.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.