რურალიზაცია

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Ruralization

სოფლისთვის დამახასიათებელი ცხოვრების წესის ქალაქში შემოტანა და დამკვიდრება.

წყარო: https://www.merriam-webster.com/

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.