პროტექციონიზმი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Protectionism

სამთავრობო პოლიტიკა, რომელიც განსაზღვრავს ადგილობრივ ბაზარზე იმპორტირებული საქონლის ფასს, ასევე აწესებს მაღალ საგადასახადო ტარიფს ან კვოტებს იმპორტირებულ საქონელზე ადგილობრივი პროდუქციისა და წარმოების დაცვისა და მხარდაჭერის მიზნით. პროტექციონიზმი თავისუფალი სავაჭრო პოლიტიკის საწინააღმდეგო ცნებაა.

წყარო: http://dictionary.css.ge/content/protectionism

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.