პალეოკლიმატი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Paleoclimate

კლიმატი, რომელიც არსებობდა თანამედროვე მონაცემების არსებობამდე. პალეოკლიმატის გაზომვა შესაძლებელია “ბუნებრივი თერმომეტრებით”, როგორიცაა ყინულის ბირთვი ან ხის რგოლები.

წყარო: https://www.globalchange.gov/climate-change/glossary

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.