ორგანული მართვის სისტემა

« Back to Glossary Index

დოკუმენტებისა და ჩანაწერების ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს დეტალურ მონაცემებს ბიომეურნეობაში მოქმედებათა, პროცედურებისა და სხვა დადგენილი მოთხოვნების შესრულების შესახებ.

 

წყარო: matsne.gov.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.