ნედლეული

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Raw material

ნედლი ან დამუშავებული მასალა, რომელიც შეიძლება გარდაიქმნას წარმოების, გადამუშავების ან კომბინირების შედეგად ახალ და სასარგებლო პროდუქტად.

წყარო: https://www.merriam-webster.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.