ნახშირბადის რეზერვუარი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Carbon sink

ნებისმიერი ბუნებრივი ან სხვა სახის რეზერვუარი, რომელიც აგროვებს და ინახავს ნახშირბადის შემცველ ქიმიურ ნაერთებს განუსაზღვრელი ვადით და ამით ამცირებს ნახშირორჟანგის კონცენტრაციას ატმოსფეროში. გლობალურად ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნახშირბადის რეზერვუარი არსებობს: მცენარეულობა და ოკეანე.

წყარო: http://www.trentglobal.edu.sg/wp-content/uploads/2016/09/RICS-Sustainability-Glossary-June-2010.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.