მწვანე ობლიგაცია

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Green bond

ფიქსირებული შემოსავლის ინსტრუმენტი, რომელიც შექმნილია სპეციალურად კლიმატთან დაკავშირებული ან გარემოსდაცვითი პროექტების მხარდასაჭერად. მაგალითად: განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობის პროექტები.

წყარო: .https://www.investopedia.com 

.https://www.schroders.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.