მდგრადი ინვესტირება

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: sustainable investment
ინვესტირება ისეთ საქმიანობაში, რომელსაც დადებითი სცოიალური და ეკოლოგიური გავლენა აქვს.

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.