კოლაბორაციული მოხმარება

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Collaborative consumption
სისტემა, რომელშიც პირადი კუთვნილების ნაცვლად, მომხმარებლები იზიარებენ მოხმარების უფლებას ამა თუ იმ პროდუქტსა და სერვისზე. იგივეა, რაც თანამშრომლური მოხმარება.

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.