კარტოგრაფია

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Carthography

გეოგრაფიის ნაწილი, რომელიც სწავლობს ობიექტური რეალობის, საგნების და მოვლენების კონკრეტულ სივრცეს, დროულ ცვალებადობაში და გადმოსცემს რუკის მეშვეობით. მოკლედ, კარტოგრაფია არის მეცნიერება რუკის შედგენის შესახებ. 

წყარო : http://intermedia.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.