ინფრასტრუქტურა

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Infrastructure

ობიექტები, რომლებიც. უპირველეს ყოვლისა. აშენებულია საჯარო მომსახურების უზრუნველსაყოფად ან კარგი, არაკომერციული, მიზნით, და საიდანაც ორგანიზაცია არ ცდილობს, რომ მიიღოს პირდაპირი ეკონომიკური სარგებელი.

შენიშვნა: ობიექტების მაგალითები შეიძლება მოიცავდეს: წყალმომარაგების ობიექტებს, გზებს, სკოლებს, საავადმყოფოებს და სხვა.

წყარო: Global Sustainability Standards Board (2020), “GRI STANDARDS GLOSSARY”, https://www.globalreporting.org/standards/media/2594/gri-standard-glossary-2020.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.