ზონირება

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Zoning

ქალაქის ან ოლქის დაყოფა საკანონმდებლო რეგულაციების მიხედვით ტერიტორიებად ან ზონებად, რომლებიც განსაზღვრავს უძრავი ქონების დასაშვებ გამოყენებას და შენობების ზომის შეზღუდვას ამ არეალზე.

წყარო: https://www.ca-ilg.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.