ესტუარი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Estuary

 ზღვაში ან ოკეანეში ჩამავალი მდინარის გაფართოებული, ძაბრისებური შესართავი. წარმოიქმნება იმ შემთხვევაში, როდესაც მდიანრის მოტანილი მყარი მასალა შესართვთან კი არ ილექება, არამედ ზღვის დინებას ან მოქცევას შეაქვს ზღვაში.

წყარო: http://www.nplg.gov.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.