ენერგიის ალტერნატიული წყაროები

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.:alternative energy sources

ენერგია, რომელიც არ მიიღება წიაღისეული საწვავისგან (როგორიცაა ნახშირი, ნავთობი, აირი), მაგალითად, ქარის , წყლის, ზღვის მიქცევა-მოქცევის, მზის ენერგია და ბიომასა.

წყარო:  https://www.epa.ie

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.