ეკონომიკის მეოთხეული სექტორი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Quaternary sector

გულისხმობს ეკონომიკის ინტელექტუალურ ასპექტებს. იგი მოიცავს განათლებას, ტრენინგებს, ტექნოლოგიის განვითარებას, კვლევასა და განვითარებას.

წყარო: https://www.economicshelp.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.