გრინვოშინგი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Greenwashing

პროცესი, რომლის დროსაც კომპანია საჯაროდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზნით, საკუთარ საქმიანობას წარმოაჩენს ეკოლოგიურად სუფთად, სინამდვილეში კი ახორციელებს ეკოლოგიურად და სოციალურად არამეგობრულ პრაქტიკას.

წყარო: http://www.trentglobal.edu.sg/wp-content/uploads/2016/09/RICS-Sustainability-Glossary-June-2010.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.