გეოთერმული ენერგია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Geothermal Energy

თერმული ენერგია, რომელიც იწარმოება დედამიწის სითბოს გამოყენებით, კერძოდ, თერმული წყლებისა და ორთქლის სითბური ენერგიის გარდაქმნით. დედამიწის შინაგანი სითბური ენერგია იმატებს სიღრმის ზრდასთან ერთად. გეოთერმული ენერგია შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ელექტროენერგიის წარმოებაში, კომერციული, ინდუსტრიული და საცხოვრებელი სახლების გათბობის სისტემებისათვის და ასევე, გეოთერმული სითბური ტუმბოების გამოყენებით შენობების გათბობა- გაგრილებისათვის.

წყარო:1. http://www.gga.ge 2.https://www.bu.edu

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.