გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემა (გის)

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Geographic Information System (GIS)

კონცეპტუალური ჩარჩო, რომელიც შექმნილია იმისთვის, რომ შეაგროვოს, მართოს და გაანალიზოს მონაცემები. იგი აერთიანებს ბევრი სახის მონაცემებს, მათ შორის, სივრცით ადგილმდებარეობას  და ინფორმაციის სხვადასხვა დონეს, რომელსაც წარმოადგენს რუკებისა და 3D ლანდშაფტების სახით. GIS წარმოადგენს გეოგრაფიული მეცნიერებების საყრდენ კომპიუტერულ სისტემას.

წყარო : https://www.esri.com/en-us/what-is-gis/overview

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.