განახლებადი რესურსი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Renewable resource

ისეთი ენერგიის წყარო, რომლის ამოწურვა შეუძლებელია და რომელსაც შეუძლია იქცეს სუფთა ენერგიის უწყვეტ წყაროდ. განახლებადი რესურსები მოიცავს ბიომასის ენერგიას (მაგალითად, ეთანოლს), ჰიდრო, გეოთერმულ , ქარისა და მზის ენერგიას.

წყარო: https://www.nationalgeographic.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.