გამტკნარება

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Desalination

ზღვის წყლის დამუშავება მასში გახსნილი მარილების კონცენტრაციის 1 გ/ლ მდე დასაყვანად, რის შედეგადაც წყალი სასმელად და სამეურნეო მიზნებისთვის ვარგისი ხდება.

წყარო: http://www.nplg.gov.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.