ბრაუნფილდი (დეგრადირებული ინდუსტრიული ზონა)

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Brownfield

მიტოვებული, ან ნაკლებად ათვისებული ტერიტორია სამრეწველო და კომერციული ობიექტებით, რომლის გაფართოება,  ან ხელახალი გამოყენება გართულებულია რეალური ან პოტენციური გარემოს დაბინძურებით.

წყარო: https://www.ca-ilg.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.