ბიოწარმოება

საერთაშორისო სტანდარტებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი,  მეურნეობის/წარმოების მართვის ერთიანი სისტემა,  ისეთი მეთოდების გამოყენებით, რომელიც უზრუნველყოფს ბიომრავალფეროვნების, ეკოლოგიური და ბიოლოგიური ბალანსის შენარჩუნებას, გარემოს დაცვას,  ბუნებრივი რესურსების ეფექტიან გამოყენებას და შეესაბამება ამ წესებით დადგენილ მოთხოვნებს წარმოების, გადამუშავების, შენახვის, შეფუთვის, ტრანსპორტირების, ეტიკეტირების/ნიშანდების, დისტრიბუციისა და რეალიზაციის   ეტაპებზე.

წყარო: matsne.gov.ge

« უკან, ლექსიკონში დაბრუნება

დატოვეთ კომენტარი