ბიოუსაფრთხოება

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Biosafety

გულისხმობს გარემოსა და ადამიანის დაცვას იმ საფრთხისგან, რომელიც შესაძლოა გენური ინჟინერიის საშუალებით მიღებულმა ორგანიზმებმა გამოიწვიონ.

წყარო: http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=5&t=474

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.