ბიოსაწვავი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: biofuel


მყარი, თხევადი ან აირადი (გაზისებური) საწვავი, რომელიც მიიღება უსიცოცხლო ან ცოცხალი ბიოლოგიური მასალისგან. ბიოსაწვავი ჰგავს წიაღისეულ საწვავს, რომელიც წარმოქმნილია დიდი ხნის მკვდარი ბიოლოგიური მასალისგან. ბიოსაწვავის საწარმოებლად, ასევე, გამოიყენება სხვადასხვა მცენარე და მცენარისგან მიღებული ნედლეული.

წყარო: http://www.trentglobal.edu.sg/wp-content/uploads/2016/09/RICS-Sustainability-Glossary-June-2010.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.