ბიოპროდუქტი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Bioproduct

სურსათის ან ცხოველის საკვები, მათ შორის, სურსათის ან ცხოველის საკვების წარმოებაში გამოყენებული საფუარი, ასევე მცენარეთა ვეგეტატური გამრავლებისა და სათესლე მასალა, რომლის წარმოება, გადამუშავება, შეფუთვა, შენახვა, ტრანსპორტირება, ეტიკეტირება ან ნიშანდება და რეალიზაცია შეესაბამება საქართველოს კანონს „ბიოწარმოების შესახებ“.

 

წყარო: matsne.gov.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.