ბიომეკობრეობა

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Biopiracy

უნებართვო, არაკანონიერი მითვისება და კომერციული მიზნით გამოყენება ისეთი ბიორესურსებისა, რომლებიც შექმნილია კონკრეტულ ქვეყანაში ან ტერიტორიაზე, ამ ქვეყნის ან ტერიტორიის ხალხის ან მთავრობის სამართლიანი ფინანსური კომპენსაციის გარეშე.

წყარო: https://www.merriam-webster.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.