ბაგასა

« Back to Glossary Index

ინგლ.: bagasse

შაქრის ჭარხლის ან შაქროვანი სორგოს გამოწურვის შედეგად დარჩენილი ჩენჩო / გამონაწური მასა; გამოიყენება როგორც ბიოსაწვავი და ცელულოზის წარმოების ნედლეული.

წყარო: https://techdict.ge/ka/word/bagasse/

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.