ახალგაზრდა ურბანული პროფესიონალი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Young urban professional

იგივე იაპი (YUPPI), განათლებული ახალგაზრდა, რომელიც დასაქმებულია კარგად ანაზღაურებად სამსახურში, ამავდროულად, ცხოვრობს და მუშაობს დიდ ქალაქში ან მის მახლობლად.

წყარო: https://www.merriam-webster.com/dictionary/yuppie

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.