ანოქსია

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: anoxia

(ბერძნ. an უარყ. თავს., ლათ. oxygenium ჟანგბადი) – ქსოვილებში ჟანგბადის უკმარისობა ან არარსებობა.

წყარო: გოგიჩაძე, გ. სამედიცინო ტერმინოლოგიის ქართულ-ინგლისურ-რუსულ-ლათინური განმარტებითი ლექსიკონი

 

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.