აკლიმატიზაცია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: acclimation

  1. მცენარის ან ცხოველის შეგუება ახალ, უჩვეულო კლიმატურ პირობებთან; დაგვარება;
  2. უჩვეულო კლიმატურ პირობებთან ადამიანის ორგანიზმის აქტიური შეგუების (ადაპტაციის) პროცესი

წყარო: უცხო სიტყვათა ლექსიკონი

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.