ათწლეულის განვითარების მიზნები

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Millennium Development Goals

გაეროს წევრი ქვეყნების მიერ შემუშავებული 8 მიზანი, რომელიც მიღწეულ უნდა ყოფილიყო 2015 წლამდე. დეკლარაციას ხელი მოეწერა 2000 წელს რის საფუძველზეც მსოფლიო ლიდერებმა პასუხისმგებლობა აიღეს სიღარიბის, შიმშილის, დაავადებების, გაუნათლებლობის, გარემოს დეგრადაციისა და ქალთა დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში მონაწილეობაზე.

წყარო:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-%28mdgs%29

https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/post-2015/mdgoverview.html

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.