ადაპტაცია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: adaptation

ცვლილებები პოლიტიკასა და პრაქტიკაში კლიმატის საფრთხეებთან და რისკებთან გასამკლავებლად. ადაპტაცია შეიძლება მოიცავდეს ცვლილებებს, რომლებიც იცავენ საარსებო საშუალებებს, უზრუნველყოფენ სიცოცხლის გადარჩენას, იცავენ ეკონომიკურ აქტივებსა და გარემოს. მაგალითები მოიცავს:

        სოფლის მეურნეობის კულტურების შეცვლა სეზონებისა და ამინდის ცვლის შესაბამისად;

        წყლის დაგროვება-შენახვაზე მუშაობა ცვლადი ატმოსფერული ნალექების რეგულირებისთვის

        მედიცინისა და პრევენციული უნარ-ჩვევების განვითარება დაავადებათა გავრცელებასთან საბრძოლველად.

წყარო: http://www.trentglobal.edu.sg/wp-content/uploads/2016/09/rics-sustainability-glossary-june-2010.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.