ადამიანის განვითარების ინდექსი

« Back to Glossary Index

ინგლ.; Human development index

სტატისტიკური ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება ქვეყნის საერთო მიღწევების გასაზომად სოციალურ და ეკონომიკურ ასპექტებში. ქვეყნის სოციალური და ეკონომიკური ასპექტები/განზომილებები ემყარება ხალხის ჯანმრთელობას, განათლებისა და ცხოვრების დონეს.

წყარო: https://economictimes.indiatimes.com/definition/human-development-index

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.