თამარ მაზმიშვილი

თამარ მაზმიშვილი

იურისტი
იხილეთ ჩვენს პლატფორმაზე განთავსებული მისი სტატიები მდგრადი განვითარების მიზანი 17: თანამშრომლობა საერთო მიზნებისთვის Posted: 4 აპრილი, 2020 გაეცანით მიზანს „თანამშრომლობა საერთო მიზნებისთვის“. საჭიროა მდგრადი განვითარების დღის წესრიგში  არსებობდეს პარტნიორობა მთავრობებს, კერძო სექტორს და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. ეს ინკლუზიური პარტნიორობა, რომელიც დაფუძნებული იქნება პრინციპებსა და ფასეულობებზე, საერთო ხედვასა… 0 comments მდგრადი განვითარების მიზანი 16: მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები Posted: 4 აპრილი, 2020 იხილეთ მიზანი „მშვიდობა სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები.“ საერთაშორისო ჰომიციდის, ბავშვთა მიმართ ძალადობის, ადამიანების ტრეფიკინგის და სექსუალური ძალადობის საფრთხეების აღმოფხვრა მნიშვნელოვანია, რათა მდგრადი განვითარებისთვის ხელი შეეწყოს მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების შექმნას, რაც… 0 comments მდგრადი განვითარების მიზანი 15: დედამიწის ეკოსისტემები Posted: 4 აპრილი, 2020 იხილეთ მიზანი: „დედამიწის ეკოსისტემები“. ტყეები ფარავს დედამიწის ზედაპირის 30,7 %-ს და გარდა საკვების უსაფრთხოების და თავშესაფრით უზრუნველყოფისა, ისინი უმთავრესი არიან კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ ბრძოლის, ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და მკვიდრი მოსახლეობის სახლების… 0 comments მდგრადი განვითარების მიზანი 14: წყალქვეშა რესურსები Posted: 4 აპრილი, 2020 იხილეთ მიზანი „წყალქვეშა რესურსები“. მსოფლიოს ოკეანეები – მათი ტემპერატურა, ქიმიური შემადგენლობა, დინებები და სიცოცხლე მართავენ გლობალურ სისტემებს, რაც  კაცობრიობისთვის დედამიწას საცხოვრებლად მოსახერხებელ ადგილად ხდის. ჩვენი წვიმის წყალი, სასმელი წყალი, ამინდი,… 0 comments მდგრადი განვითარების მიზანი 13: კლიმატის მდგრადობის მიღწევა Posted: 4 აპრილი, 2020 იხილეთ მიზანი „კლიმატის მდგრადობის მიღწევა“. ამჟამად კლიმატის ცვლილება გავლენას ახდენს ყველა კონტინენტზე არსებულ ყველა ქვეყანაზე. ის აფერხებს ეროვნულ ეკონომიკას და გავლენას ახდენს სიცოცხლეზე, საზოგადოებაზე, რაც ქვეყნებს ძვირი უჯდებათ და უფრო… 0 comments მდგრადი განვითარების მიზანი 12: მდგრადი მოხმარება და წარმოება Posted: 4 აპრილი, 2020 იხილეთ მზიანი: „მდგრადი მოხმარება და წარმოება“. მდგრადი მოხმარება და წარმოება არის რესურსებისათვის და ენერგოეფექტურობისათვის, მდგრადი ინფრასტრუქტურისათვის, ძირითად სერვისებზე ხელმისაწვდომობისათვის, ღირსეული სამუშაო ადგილებისათვის და უბრალოდ, ყველასთვის უკეთესი ცხოვრებისათვის ხელშეწყობის წინაპირობა. მისი… 0 comments მდგრადი განვითარების მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება Posted: 4 აპრილი, 2020 იხილეთ მიზანი: „ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება“. ქალაქები არის იდეების, კომერციის, კულტურის, მეცნიერების და სოციალური განვითარების საკვანძო ადგილი. ქალაქებმა ხალხს სოციალური და ეკონომიკური წინსვლის საშუალება მისცეს. 2030 წლისთვის ქალაქში მცხოვრები… 0 comments მდგრადი განვითარების მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა Posted: 4 აპრილი, 2020 იხილეთ მიზანი „შემცირებული უთანასწორობა“. საერთაშორისო საზოგადოებამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ადამიანების სიღარიბისგან დასახსნელად. ყველაზე სუსტი სახელმწიფოები – ყველაზე ნაკლებად განვითარებული ქვეყნები, ხმელეთით გარშემორტყმული განვითარებადი ქვეყნები და კუნძულები გზას იკვალავენ სიღარიბის შემცირებისკენ…. 0 comments მდგრადი განვითარების მიზანი 9: მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა Posted: 4 აპრილი, 2020 იხილეთ მიზანი „მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა.“ ინვესტიციებს ინფრასტრუქტურაში – ტრანსპორტს, ირიგაციას, ენერგიას, ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მდგრადი განვთარებისა და ძლიერი საზოგადოების შექმნისათვის. უკვე დიდი ხანია აღიარებულია, რომ… 0 comments მდგრადი განვითარების მიზანი 8: ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა Posted: 4 აპრილი, 2020 გაიცანით მდგრადი განვითარების მიზანი 8: ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა. დღეისათვის მსოფლიოს მოსახლეობის თითქმის ნახევრისთვის საარსებო წყაროს წარმოადგენს დღეში 2 აშშ დოლარის ექვივალენტი. გლობალური უმუშევრობის მაჩვენებელი 5.7%-ია და მოსახლეობის ნაწილისათვის… 0 comments მდგრადი განვითარების მიზანი 7: ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია Posted: 4 აპრილი, 2020 იხილეთ მიზანი „ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია“. ენერგია თითქმის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა იმ გამოწვევებს შორის, რომლის წინაშეც დღეს მსოფლიო დგას. იქნება ეს სამუშაო ადგილები, უსაფრთხოება, კლიმატის ცვლილება, საკვების წარმოება თუ შემოსავლების… 0 comments მდგრადი განვითარების მიზანი 6: სუფთა წყალი და სანიტარია Posted: 4 აპრილი, 2020 იხილეთ მიზანი „სუფთა წყალი და სანიტარია“. ყველასთვის ხელმისაწვდომი სუფთა წყალი არის ისეთი მსოფლიოს განუყოფელი ნაწილი, როგორშიც გვინდა, რომ ვიცხოვროთ და ამ მიზნის მისაღწევად ჩვენ პლანეტაზე საკმარისი რაოდენობის სუფთა წყალია. მიუხედავად… 0 comments მდგრადი განვითარების მიზანი 5: გენდერული თანასწორობა Posted: 2 აპრილი, 2020 იხილეთ მიზანი „გენდერული თანასწორობა“. მაშინ, როდესაც ათასწლეულის განვითარების მიზნების ფარგლებში (გოგოებისთვის და ბიჭებისთვის დაწყებით განათლებაზე  თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ჩათვლით) მსოფლიომ მიაღწია გენდერულ თანასწორობას და ქალთა გაძლიერებას, მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში ქალები… 0 comments მდგრადი განვითარების მიზანი 4: ხარისხიანი განათლება Posted: 2 აპრილი, 2020 იხილეთ მიზანი „ხარისხიანი განათლება“. ხარისხიანი განათლება არის მდგრადი განვითარების აუცილებელი წინაპირობა. დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ ინკლუზიურ განათლებაზე წვდომა ადგილობრივ მოსახლეობას მისცემს იმ ყველა მექანიზმს, რაც საჭიროა მსოფლიოს წინაშე არსებული უდიდესი… 0 comments მდგრადი განვითარების მიზანი 3: ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა Posted: 2 აპრილი, 2020 მდგრადი განვითარების აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს ყველა ასაკის ადამიანისათვის ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნა წინგადადგმული სიცოცხლის გახანგრძლივებისა და დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირების თვალსაზრისით. თუმცა, იმ მიზნის მისაღწევად, რომ… 0 comments იხილეთ მეტიიხილეთ ნაკლები