მარიამ გერგედავა

მარიამ გერგედავა

ადმინისტრაციული მენეჯერი

მარიამ გერგედავა არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის დაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტი ფინანსების განხრით. მარიამი აქტიურად ერთვებოდა საგანმანათლებლო-შემეცნებით პროექტებში. მან ასევე მიიღო მონაწილეობა პროექტში „საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის როლი მშვიდობის მშენებლობაში“ და გაიარა ტრენინგები სოციალურ მედიაში. მარიამის ინტერესის სფეროა მდგრადი განვითარება და ფინანსები. ის არის საერთაშორისო ორგანიზაცია oikos-ის ადგილობრივი წარმომადგენლობის წევრი და 2020 წლიდან ამავე ორგანიზაციის სტუდენტური პრეზიდენტი. ამჟამად კი არის პლატფორმა Sustainability.ge-ს ადმინისტრაციული მენეჯერი.
იხილეთ ჩვენს პლატფორმაზე განთავსებული მისი სტატიები: ევროპის ფინანსური ანგარიშგების მრჩეველთა ჯგუფმა (EFRAG) ევროპის მდგრადი ანგარიშგების სტანდარტების (ESRS) მონახაზები გამოსცა Posted: 12 ივნისი, 2022 ევროპის ფინანსური ანგარიშგების მრჩეველთა ჯგუფმა (EFRAG) საჯარო კონსულტაციები გამოაცხადა ევროპის მდგრადი ანგარიშგების სტანდარტების (ESRS) მონახაზებთან დაკავშირებით. ESRS-ი მოიცავს მოიცავს მდგრადობის საკითხების სრულ სპექტრს, ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა: გარემოსდაცვითი, სოციალური, მმართველობითი და… 0 comments მდგრადობის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო (ISSB) გამოქვეყნებულ მონახაზებთან დაკავშირებით ვებინარებს მართავს Posted: 16 აპრილი, 2022 მდგრადობის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო (ISSB) ყველა დაინტერესებული მხარისთვის 28 აპრილს ვებინარებს გამართავს, რათა ერთად განიხილონ გამოქვეყნებული მონახაზები. საკონსულტაციო პერიოდი 2022 წლის 29 ივლისს დასრულება იმ მიზნით, რომ საბოლოო სტანდარტები წლის… 0 comments ISSB-მ 29 ივლისამდე საჯარო კონსულტაციისთვის სტანდარტების ორი პროექტი გამოსცა Posted: 16 აპრილი, 2022 მდგრადობის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ (ISSB), რომელიც კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა 26-ე კონფერენციაზე (COP26) შეიქმნა, კაპიტალის ბაზრებისათვის მდგრადობის სტანდარტების გასაჯაროების გლობალური საფუძვლის განვითარების მიზნით გამოაცხადა კონსულტაციები მის მიერ შემოთავაზებულ ორ… 0 comments IFRS ფონდი GRI-სთან შეთანხმებას ხელს აწერს Posted: 5 აპრილი, 2022 24 მარტს, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდი ფონდმა (IFRS)და გლობალურმა ანგარიშგების ინიციატივამ (GRI) განაცხადეს კოლაბორაციული შეთანხმების შესახებ, რომლის ფარგლებშიც მათი სტანდარტების დამნერგავი კომიტეტები: საერთაშორისო მდგრადობის სტანდარტების კომიტეტი (ISSB) და გლობალური… 0 comments 100 დღე ISSB-ის შექმნიდან Posted: 13 მარტი, 2022 ლი ვაითის, ifrs-ის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის სტატია (თარგმანი) 0 comments მდგრადი ფინანსები – ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის აუცილებელი წინაპირობა Posted: 30 იანვარი, 2022 რა არის მდგრადი ფინანსები? ევროკავშირის განმარტებით, მდგრადი ფინანსები კლასიფიცირდება, როგორც ფინანსები, რომელიც მხარს უჭერს ეკონომიკურ ზრდას და ამავდროულად ამცირებს ზეწოლას გარემოზე, ითვალისწინებს სოციალურ და მმართველობით ასპექტებს. სწორედ ამ სამ ასპექტს… 0 comments შესაძლებელია თუ არა ნულოვანი ემისიების დროს ეკონომიკური ზრდა? დიახ, თუმცა კონკრეტული პირობების შექმნის შემთხვევაში Posted: 27 ივნისი, 2021 მდგრადი ზრდისა და მოხმარების მათემატიკური მოდელი მსოფლიო მოსახლეობა ერთხმად თანხმდება დაბინძურების შემცირებისა და ნულოვანი ემისიების მიღწევის მნიშვნელობაზე, რომელიც წარმოადგენს პარიზის შეთანხმებასა და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებში ასახულ ამბიციას.  მიუხედავად გამოკვეთილი… 0 comments ტესტი – მდგრადი განვითარების ისტორია Posted: 7 მარტი, 2021 📢 ინფორმაციისთვის გაეცანით სტატიას: მდგრადი განვითარების ისტორია 0 comments მდგრადი განვითარების ისტორია Posted: 7 მარტი, 2021 მდგრადი განვითარება დღესდღეობით გახდა ფუნდამენტური სტრატეგია მსოფლიოს ეკონომიკური და სოციალური ტრანსფორმაციის პროცესის წარმართვისთვის და მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს თითქმის ყველა დარგში. მდგრადი განვითარების აქტუალურობა  21-ე საუკუნეში და  მისი მიღწევები უკავშირდება საკმაოდ… 0 comments ეკონომიკური გლობალიზაცია და მდგრადი განვითარება Posted: 7 დეკემბერი, 2020 საერთაშორისო ბიზნესი  სხვადასხვა ქვეყნის  სტრუქტურულ ერთეულებს შორის  ურთიერთშეთანხმებისა და ურთიერთსარგებლიანობის საფუძველზე  დაკავშირებულია საქონლის, მომსახურების, ინტელექტუალური საკუთრების, კაპიტალის, ტექნოლოგიების, ფინანსური რესურსების ტრანსსასაზღვრო  გაცვლასთან, რომელიც მომხმარებლის  მოთხოვნის დაკმაყოფილებითა  და მაქსიმალური მოგების მიზნით… 0 comments შრომითი მიგრაციის გავლენა ეკონომიკაზე და ცირკულარული მიგრაცია Posted: 13 ნოემბერი, 2020 შრომითი მიგრაცია არის ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში დასაქმების მიზნით ხალხთა გადაადგილება. იგი შეიძლება განხორციელდეს ქვეყნის შიგნით ან ქვეყნებს შორის. გამოყოფენ  მუდმივ, დროებით ან სეზონურ მიგრაციას. ადამიანების ასეთ გადაადგილებას აქვს მთელი… 0 comments ინოვაციური გადაწყვეტილებები მდგრადი განვითარებისთვის Posted: 22 სექტემბერი, 2020 ინოვაცია ეს არის სიახლის სინონიმი. ამ ტერმინის ქვეშ იგულისხმება  ეკონომიკურ სისტემებში სიახლეების დანერგვა და ათვისება, ასევე, ამ პროცესის შედეგი. ინოვაციის შემსწავლელი მეციერებაა ინოვატიკა. ინოვატიკის საგანს წარმოადგენს: იდეების გენერირების მეთოდები,  ინოვაციის… 0 comments გარემოსდაცვითი გადასახადები Posted: 14 აგვისტო, 2020 გარემოსდაცვითი გადასახადები, რომლებიც, ასევე, ცნობილია, როგორც მწვანე გადასახადები, წარმოადგენს კანონმდებლობის ფართო სპექტრს ბიზნესის და კერძო პირების მიმართ, რომლებიც მიზნად ისახავს  გარემოსთვის ზიანის მიყენების  პრაქტიკის  შემცირებას.  გარემოსდაცვითი გადასახადის მრავალი ფორმა არსებობს,… 0 comments მდგრადი არქიტექტურა Posted: 11 აგვისტო, 2020 მდგრადი არქიტექტურა შენობებს ენერგოეფექტიანად აქცევს. მათ აქვთ ნახშირბადის დაბალი ნაკვალევი  და ახასიათებთ ნეიტრალური  ზემოქმედება გარემოზე. ასევე მდგრადი არქიტექტურა გულისხმობს მშენებლობებში სამშენებლო მასალების და ოპერაციების წარმართვისა და შენარჩუნების მიზნით, მაქსიმალურად მდგრადი… 2 comments გლობალური უთანასწორობა ეკონომიკურ ჭრილში Posted: 23 ივნისი, 2020 ეკონომიკური ზრდა საკმარისი არაა სიღარიბის შემცირებისთვის, თუ იგი არაინკლუზიურია და არ მოიცავს მდგრადი განვითარების შემდეგ სამ განზომილებას: ეკონომიკურ, სოციალურ და გარემოსთან დაკავშირებულ საკითხებს. 1 comment ეკო-მეგობრული სავარჯიშო დარბაზი Posted: 12 მაისი, 2020 ნათელია, რომ ვარჯიშის აზრი მდგომარეობს  გარკვეული ენერგიის დახარჯვაში. გიფიქრიათ იმაზე, რომ ამასობაში თქვენ შეგიძლიათ პარალელურად გახდეთ ენერგიის წყარო? დიახ, ეს შესაძლებელია! მსოფლიოს ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში უკვე გამოჩნდა რამდენიმე ასეული  ეკო-მეგობრული… 0 comments ნიადაგის დეგრადაცია საქართველოში Posted: 7 მაისი, 2020 ნიადაგი ლითოსფეროს ზედა ფხვიერი ფენაა, რომელიც ხასიათდება ნაყოფიერებით. ნიადაგი მცენარეებს უზრუნველყოფს წყლით, სითბოთი და საკვები ნივთიერებებით, რაც სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოსავლიანობას განაპირობებს. ნიადაგი პირდაპირი თუ არაპირდაპირი გზით უზრუნველყოფს ადამიანის თითქმის ყველა… 0 comments კლიმატის ცვლილება და Covid-19 Posted: 21 აპრილი, 2020 ბოლო 50 წლის განმავლობაში განადგურდა ველური ბუნების 60%, ხოლო ბოლო 60 წლის განმავლობაში ახალი ინფექციური დაავადებების რაოდენობა ოთხჯერ გაიზარდა. შემთხვევითი არ არის ის, რომ ეკოსისტემების განადგურებას უკავშირდება ასეთი ვირუსების ზრდა… 0 comments იხილეთ მეტიიხილეთ ნაკლები