ანა ხუნდაძე

ანა ხუნდაძე

ანა ხუნდაძე არის სამი ევროპული უნივერსიტეტის ერთობლივი სამაგისტრო პროექტის კურსდამთავრებული საერთაშორისო განვითარების მიმართულებით. იგი ამჟამად მოხალისეობს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაში, რომლებიც მუშაობენ მდგრადი განვითარების თემებზე. მას გადაწყვეტილი აქვს განაგრძოს თავისი კარიერა სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით ამავე სფეროში.
იხილეთ ჩვენს პლატფორმაზე განთავსებული მისი სტატიები საზოგადოებრივი წნეხი, როგორც კორპორაციული გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის (CER) ზრდის კატალიზატორი ტრანსნაციონალურ კორპორაციებში Posted: 29 სექტემბერი, 2020 მექსიკის ყურეში ნავთობის ჩაღვრა, ბჰოპალის ეკოლოგიური კატასტროფა, სამი მილის კუნძულის (Three Mile Island) უბედური შემთხვევა, Exxon-Valdez-ის მიერ ნავთობის ჩაღვრა, სანდოზის ქიმიკატების ჩაღვრა, მინამატას ეკოლოგიური კატასტროფა, ლავ-კანალის (Love Canal) ეკოლოგიური ტრაგედია,… 1 comment კორპორაციული გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის („CER“) სამართლებრივი ჩარჩო ტრანსნაციონალური კორპორაციებისთვის Posted: 22 სექტემბერი, 2020 უკანასკნელ წლებში საერთაშორისო დონეზე გარემოსდაცვითი საკითხების წინა პლანზე წამოწევამ აქტუალური გახადა ტრანსნაციონალური კორპორაციების მიერ კორპორაციული გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის (იგივე Corporate Environmental Responsibility ან CER) განხორციელების საკითხიც. CER-ის საყოველთაოდ აღიარებული დეფინიცია არ… 0 comments იხილეთ მეტიიხილეთ ნაკლები