ჰიდროელექტროსადგური

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: hydropower plant

იგივე ჰესი —  არის ჰიდროტექნიკური ნაგებობა, რომლის მეშვეობითაც ხდება წყლის ენერგეტიკული პოტენციალის გარდაქმნა ელექტროენერგიად, რომელიც გადამცემი ხაზის საშუალებით მიეწოდება მომხმარებელს; არსებობს ჰესის სამი ტიპი: (ა) მოდინებაზე (ბ) რეგულირებული (წყალსაცავიანი) (გ) რეზერვუარული სატუმბი სისტემით აღჭურვილი სადგური.

წყარო: https://www.energi.no

https://www.energy.gov

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.