ჰეტეროტროფული

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: heterotroph

ჰეტეროტროფული ორგანიზმები – (ბიოლ.). ორგანიზმები, რომლებიც საკვებად იყენებენ მზა ორგანულ ნივთიერებებს; ასეთ ორგანიზმებს განეკუთვნებიან უმაღლესი პარაზიტული მცენარეები, სოკოები მიკროორგანიზმების უმეტესობა, ყველა ცხოველი და ადამიანი.

წყარო: უცხო სიტყვათა ლექსიკონი

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.