ჰაბიტატი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Habitat

ადგილი ან გარემო, სადაც მცენარე ან ცხოველი ბუნებრივად იზრდება და ცხოვრობს.

წყარო: https://www.merriam-webster.com/dictionary/habitat

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.