ჯენტრიფიკაცია

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: gentrification

პროცესი, რომლის დროსაც ქალაქის ძველი, ღარიბი, უბნებიდან მოსახლეობას ასახლებენ და მათ ადგილს იკავებენ მაღალი სოციალური ფენის წარმომადგენლები, შენობების ფიზიკური გაუმჯობესებისა და ჩანაცვლების ფონზე.

წყარო: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gentrification

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.