ჭალის ტყე

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Riparian Forest

ტყე, რომელიც მდინარის აუზშია განფენილი და პერიოდულად (წყალდიდობის და/ან წყალმოვარდნის დროს) წყლით იფარება.

წყარო: https://matsne.gov.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.