წყლის ყვავილობა

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: algal bloom

წყალმცენარეების მასობრივი ყვავილობით გამოწვეული ეფექტი წყალზე.

წყარო: https://bio.dict.ge/ka/word/52094/algal+bloom/

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.