წყლის ეფექტიანი გამოყენება

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: water application efficiency

თანაფარდობა მცენარის ფესვთა ზონაში შენარჩუნებული წყლის რაოდენობასა და გამოყენებული სარწყავი წყლის რაოდენობას შორის.

წყარო: Hsiao TC, Steduto P, Fereres E (2007) A systematic andquantitative approach to improve water use efficiency inagriculture. Irrig Sci

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.