შენადნობი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: alloy

სხვადასხვა ნივთიერების ერთად გამოდნობის შედეგად მიღებული მასალა. შენადნობი შეიძლება იყოს როგორც მეტალთა, ისე სხვადასვხა სახის პლასტმასასი.

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.